Το τμήμα της ελληνιστικής οχύρωσης που περιλαμβάνεται στα όρια του μόλου των Μύλων αποτελεί τη συνέχεια του σκέλους αυτόνομης οχύρωσης με κατεύθυνση ΝΔ-ΒΑ στα ανατολικά του «μεγάλου λιμένα» της αρχαιότητας , που περιελάμβανε δύο ή πιθανότατα τρεις κυλινδρικούς πύργους και πύλη προς τον όρμο της Ακαντιάς. Το τείχος με τη λίθινη αποβάθρα προς το εσωτερικό του λιμένα στρεφόταν βόρεια στο ύψος του ανατολικού μόλου σε μήκος 120 μ. Στη συνέχεια μετασχηματιζόταν σε ενισχυμένη οχυρωματική διάταξη με δύο εξαιρετικά ογκώδεις τετράγωνους πύργους και κανονικά διατεταγμένες εγκάρσιες αντηρίδες ανάμεσα τους , που προφανώς υποβάσταζαν την πάροδο ενισχύοντας το τείχος. Το πανίσχυρο αυτό μέτωπο οχύρωσης διαμόρφωνε ταυτόχρονα και την βόρεια απόληξη του ανατολικού μόλου, γύρω από την οποία ογκώδης λιθορριπή προστάτευε τις κατασκευές από τους θυελλώδεις ανέμους .