Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΟΔΟΥ

Με την ολοκλήρωση των επτά έργων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007 – 2013 κλείνει και ένας μεγάλος κύκλος συλλογικής εργασίας της ομάδας των επιστημόνων μελών της Επιστημονικής Επιτροπής της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου (ΕΕΡ). Ένας κύκλος δεκαοκτώ ετών, από τότε που ο αξέχαστος Ηλίας Κόλλιας ίδρυσε το Τεχνικό Γραφείο, υπό την επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση της «Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων στα Μνημεία της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου».

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιόδου μετά το 2000, με τη δραστηριότητα της ΕΕΡ στο πλαίσιο του ΤΔΠΕΑΕ του Υπουργείου Πολιτισμού, υπήρξε η δημιουργία ενός σύγχρονου μηχανισμού με δυνατότητες αντιμετώπισης μεγάλης κλίμακας εργοταξίων. Σ’ αυτά εξελίχθηκαν η λιθοξοϊκή και οι τεχνικές αποκατάστασης ιπποτικών λιθοδομών, αναπτύχθηκε σημαντική τεχνογνωσία σε όλες τις ειδικότητες συντήρησης έργων τέχνης, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκαν εξειδικευμένες, διεπιστημονικού χαρακτήρα, μελέτες.

Τα έργα συντήρησης και αξιοποίησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου δεν τελειώνουν ποτέ. Η διαρκής φροντίδα είναι απαραίτητη για να μη χαθεί ότι έχει επιτευχθεί ως τώρα. Αλλά η ανανέωση του προσωπικού, τεχνικού και επιστημονικού, είναι το κλειδί για την διατήρηση των κεκτημένων και τη συνέχιση των έργων. Η τεχνογνωσία πρέπει να μεταδοθεί στους νεώτερους. Κι αυτό δεν γίνεται μέσα από τη δημοσιοϋπαλληλική ρουτίνα, όπως έχει φανεί στο παρελθόν. Η κατάργηση των οργάνων της επιστημονικής καθοδήγησης, της οργάνωσης των έργων και της «μετεκπαίδευσης» των νέων συναδέλφων είναι ένα πλήγμα για τη συνέχεια της προσπάθειας. Εύχομαι η ηγεσία του ΥΠΠΟ να το αντιληφθεί έγκαιρα, ώστε να μην κοπεί το νήμα, που με τόσους κόπους γνέθηκε στην προηγούμενη τριακονταετία.

Πρόεδρος της ΕΕΡ