Το έργο της αποκατάστασης-ανάδειξης του προμαχώνα του παλατιού

Το ιδιαίτερα σύνθετο αυτό οχυρωματικό σύμπλεγμα, σε μεγάλο βαθμό αποκατεστημένο κατά την Ιταλοκρατία, μας παραδόθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ιδιαίτερα υποβαθμισμένο μετά την κατάρρευση σε απροσδιόριστη χρονική στιγμή των σημαντικότερων αυθεντικών τμημάτων τοιχοποιιών της νοτιοανατολικής πλευράς του.

Το έργο αποκατάστασης-ανάδειξης που ολοκληρώθηκε πρόσφατα προχώρησε σε τρεις διαδοχικές φάσεις μετά το 2006. Στην παρούσα φάση εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ-Νοτίου Αιγαίου το 2011 και μέχρι σήμερα περιέλαβε την αποκατάσταση της στοάς της πυροβολαρχίας , της θολωτής πρόσβασης στην στάθμη κυκλοφορίας σε αυτήν και στους υπόλοιπους υπόγειους χώρους της ανατολικής πλευράς του προμαχώνα και τη συμπλήρωση της τοιχοποιίας του μεσαιωνικού πηγαδιού. Οι κατασκευές αυτές εδράζονται επί ογκώδους τείχους με εγκάρσιες αντηρίδες ενσωματωμένες στο επίχωμα του προμαχώνα, έντονα επικλινή ("σκαρπωτή") βάση και μεγάλο βάθος θεμελίωσης . Για την ανακατασκευή των τοιχοποιιών και των θόλων χρησιμοποιήθηκαν νέα υγιή λιθοσώματα προέλευσης Αρχαγγέλου και Κρήτης . Ολοκληρώθηκε επίσης η αποκατάσταση των ξύλινων στεγάστρων της ιταλοκρατίας στις εσοχές των κανονιοθυρίδων της δυτικής πλευράς του προμαχώνα ,καθώς και η διαμόρφωση επίστρωση με χωμάτινης υφής δάπεδο της μεγάλης πλατφόρμας πυροβολικού που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος υπαίθριων εκδηλώσεων και λοιπών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών χρήσεων.