Το έργο της αποκατάστασης-ανάδειξης του φρουρίου

Η σύγχρονη επέμβαση στο μνημειακό συγκρότημα του μεσαιωνικού οχυρού ξεκίνησε το 1998 με την αποσυναρμολόγηση και μεταφορά του ιστορικού φάρου προκειμένου να αποκατασταθεί η αποδιοργανωμένη περιοχή του κλιμακοστασίου του πύργου.

Το σπειροειδές κλιμακοστάσιο ανακατασκευάστηκε και σημαντικές εργασίες συντήρησης και στερέωσης των μεσαιωνικών λιθοδομών προχώρησαν στον πύργο και το δώμα του. Η ανάγλυφη μορφή του Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται εντοιχισμένη πάνω από την κύρια είσοδο στον όροφο του πύργου αντικρίζοντας ανατολικά προς τα Μύρα, αφαιρέθηκε και, αφού συντηρήθηκε και συγκολλήθηκε, επανατοποθετήθηκε στην αρχική του θέση. Ο ιστορικός φάρος ανακατασκευάστηκε με νέα ασφαλή στο συμπαγές τείχος του πύργου πάχους 5,00μ. μετατοπιζόμενος στα ΝΔ προς την πόλη. Στην παρούσα φάση εργασιών, με την ολοκλήρωση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ Νοτίου Αιγαίου έργου, παραδίδεται αποκατεστημένο το αρχικό οχυρό του Zacosta, με ανάδειξη της αρχικής μορφής του και αποκατάσταση της πυργοειδούς διάταξης εισόδου με ξύλινη γέφυρα στον όροφο του πύργου .Παράλληλα ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση των προσβάσεων του κοινού και των ΑΜΕΑ και η παραγωγή και εγκατάσταση ενημερωτικού πολυμεσικού προγράμματος και βίντεο, στο πλαίσιο της βελτίωσης της επισκεψιμότητας και της προβολής του μνημείου.